Bel ağrısı neden önemlidir

Mekanik bel ağrısı, doktora gitmenin ikinci en yaygın sebebidir. İnsanların% 50’si son bir yılda bu ağrıyı geçirmiştir, insanların % 85-90’ı yaşamlarının bir döneminde belde ağrı geçirir. Bel ağrısı her yaşta görülen bir hastalıktır, en sık görüldüğü yaşlar 25-45 arasıdır ve bel ağrısı 45 yaşın altındaki kişilerde bir numaralı özürlülük sebebidir. 30 yaşın altında ve 60 yaşın üzerinde daha az görülür. Ayrıca, bel ağrısı maliyeti çok yüksek bir hastalıktır, tedavisi pahalı ve zaman alır. İşe gitmemenin en önemli sebeplerinden biridir. Ayrıca kronikleşme riski yüksek bir hastalıktır. Sıklığı gittikçe artmaktadır. Modern yaşam tarzı hastalığın sıklığını artırmaktadır. Ülkemiz için sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte, bel ağrısına bağlı ekonomik maliyet ABD ekonomisi için 80 milyar doların üzerindedir. Bu maliyetin yarısı tedavi maliyetleri, yarısı da üretkenlik kaybından dolayıdır.

Bel destekleri (korseler, kemerler)

Bel destekleri bel ağrısının tedavisinde ve işyerinde bel ağrısını önlemek için sıklıkla kullanılır. Bel destekleri rijit veya esnek olabilir, giysilerin üzerine veya altına giyilebilir, omuz askılarına sahip olabilir veya olmayabilir ve tüm gün, günün bir kısmı veya sadece belirli etkinlikler sırasında kullanılabilir. Bel desteğinin tasarımında ve teknolojisinde önceki yıllara göre birçok gelişme olmuştur. Omurga desteklerinin, korselerin; omurgayı nasıl destekleyip yükünü azalttığı ve bir korseden diğerine farklılık gösterir.

Omurga desteklerinin (korselerin) artıları

Bel desteklerinin beş fonksiyona sahip olduğunu gösterilmiştir.

1. Deformiteyi düzeltmek
2. Omurga hareketini sınırlamak
3. Omurganın bir kısmını stabilize etmek
4. Mekanik yüklenmeyi azaltmak
5. Masaj, ısı ve plasebo dahil olmak üzere diğer etkileri
Bel desteklerinin yukarıda belirtilen işlevleri yerine getirip getirmediği ve nasıl gerçekleştirdiği tartışmalıdır.

Omurga desteklerinin (korselerin), eksileri

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, bel desteği kullanmanın bazı dezavantajlarının da olabileceğini göstermiştir.

1. Cilt lezyonları
2. Gastrointestinal hastalıklar
3. Kas kitlesinde azalma
4. Kan basıncının yükselmesi
5. Kalp atış hızının artması

Omurga destekleri (güncel araştırma sonuçları)

Bel desteklerini kullanmanın gövde hareketini etkilediğidoğrulanmıştır. Ayrıca bel kemeri kullanmanın bel stabilitesini arttırdığı gösterilmiştir.

Bel kemerleri (korseler) kullanılırken bel stabilitesinin arttığı gösterilmiş, diğer taraftan, bel kemerleri uzun süre kullanıldıktan sonra çıkarıldığında çekirdek stabilitesinde (omurgayı destekleyen kaslar) bir azalma olduğu da gösterilmiştir. Araştırmacılar, bel kemerinin takılmasının karın ve gövde kaslarının hareketsizliğine yol açabileceğini ve bunun dolaylı olarak çekirdek stabilitesinde azalmaya yol açabilecek kas kitlesinde bir azalmaya yol açabileceğini göstermişlerdir. Bu sebeple korse ve destek kullanan hastaların kas güçlendirme egzersizleri yapması çok önemlidir.